6 syytä vaihtaa Tocoman Aikatauluun

Oskari Väänänen, 6.2.2020 5:00:00

Tocoman Aikataulua on kehitetty periaatteella, että käyttäjät voivat itse päättää millä tasolla he haluavat rakennustyömaan aikataulunsa tehdä. Käyttäjiä Tocoman Aikataululla on niin isoista pääurakoitsijoista aina muutaman työntekijän pienyrittäjään. Käyttäjät arvostavat muun muassa ohjelman helppokäyttöisyyttä ja samanaikaisesti sen laajoja mahdollisuuksia luoda useita projekteja kattavaksi isoksi aikatauluksi. 

Tässä 6 syytä, miksi Tocoman Aikataulu on Suomen suosituin aikatauluohjelma.

1.Helppokäyttöisyys / Käyttäjäystävällisyys

Asiakkaamme arvostavat Tocoman Aikataulussa sen helppokäyttöisyyttä ja selkeyttä. Ohjelmassa käyttäjä saa itse päättää tekeekö aikataulun käyttäen ainoastaan tehtävän nimeä, kestoa ja antamalla sille aloituspäivän vai tekeekö detalji tasolle pureutuvan tuntitarkkuudella toimivan huonetarkkuudelle jaetun ja resurssoidun aikataulun.

Tocoman Aikataulu janakaavio

Tocoman Aikataulu janakaavio

Aikataulujen tekemistä helpottamaan olemme luoneet useita eri näkymiä, joiden avulla yleisaikataulun luonti ja seuranta onnistuu helposti. Käyttäjät voivat itse muokata, lisätä tai poistaa näkymiä omaan käyttötarkoitukseen sopivaksi. Muokattavuudella haluamme taata käyttäjille juuri sen tasoiset  aikataulut kuin tilanne vaatii.

Uusimmassa versiossa olemme tuoneet käyttäjätasot, joiden avulla ohjelman käyttöä voidaan selkeyttää entisestään. Käyttäjätasoilla voidaan vaikuttaa ohjelman toimintoihin ja ominaisuuksiin ja yksinkertaistaa ohjelman käyttöä heille, jotka eivät tarvitse kaikkia toimintoja. Esimerkiksi työnjohto ei välttämättä tarvitse muita toimintoja kuin työvaiheaikataulu ja seuranta, joten heille voidaan valita käyttäjätasoksi ”Kevyt”.

6 syytä vaihtaa Tocoman Aikatauluun

Tahtiaikataulu

2. 3 eri tapaa tehdä aikataulu, jokaiseen makuun

Tocoman Aikataulussa on mahdollista luoda aikatauluja useilla eri tavoilla, sillä käyttötarkoituksia ja käyttäjiäkin on useita erilaisia. Käyttäjät voivat luoda aikatauluja 

  • käyttäen nyrkkisääntöjä ja heittämällä arvioita hihasta
  • hyödyntämällä Tocoman Kustannuslaskennasta saatavaa tietoa
  •  hakemalla työmenekkejä ja työryhmiä RATU.net -liitännäistä käyttäen.

Käsin syöttämällä tai Excel-taulukoista tietoja kopioimalla on paljon käytetty tapa, sillä Tocoman Aikataulu mahdollistaa tietojen syöttämisen juuri sillä tasolla, kun käyttäjä itse haluaa, ja määrätietoja ei välttämättä ole välittömästi käytettävissä aikatauluja tehdessä. Pohjaksi voidaan ottaa myös vanha projekti tai avata toisella aikatauluohjelmalla tehty aikataulu.

Tocoman Kustannuslaskennasta saadaan tuotua Tocoman Aikatauluun kaikki tiedot, mitä kustannuslaskija on käyttänyt. Esimerkiksi yleisaikataulua varten saadaan tuotua suoritteet, määrät, yksiköt, sijainnit, resurssit, tunnit ja kustannukset. Kustannuslaskennasta tuotua tietoa voidaan käyttää tarkasti laskijan tiedot huomioiden tai lisäarvoa tuottavana tietona taustalla.

RATU -liitännäisellä saadaan tuotua Tocoman Aikatauluun tehtäviä RATU.netistä. Tehtävät voidaan tuoda tarkalla (suorite) tasolla tai karkealla tasolla. RATU.netin tiedoista saadaan tehtävän nimi, yksikkö, työsaavutus ja resurssit ja samalla voidaan katsoa suoraan verkosta tehtävien tiedot ja selvittää mistä menekit tulevat. Mikäli käyttäjä pystyy syöttämään tehtäville määriä, saadaan niille myös kestot, työmenekit ja tunnit.

Kokeile Tocoman Aikataulua ilmaiseksi →

3. Janakaavio, paikka-aikakaavio & tahtiaikataulu samalla istunnolla

Tocoman Aikataulussa tehdään yhdellä kertaa kaikki eri aikataulutyypit, käyttäen eri näkymiä omien tarpeiden mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tehtäviä muokatessa muutos tapahtuu välittömästi muissakin näkymissä. Käyttäjät voivat aloittaa yleisaikataulun tekemisen janakaaviosta totutulla tavalla ja myöhemmin syöttää sitä varten lisätietoja, kuten määrät ja sijainnit, tarkempaa aikataulun tarkastelua varten. 

Sijaintitietoja syöttämällä ja tehtäviä eri paikkoihin pilkkomalla, saadaan myös paikka-aikakaavio, joka pohjautuu jo aikaisemmin luotuun janakaavioon. Paikka-aikakaavioon saadaan muokattua nopeasti tahdistavat ja kriittiset tehtävät näyttäväksi vinoviiva-aikatauluksi. 

Paikka-aikakaaviosta seuraava askel on tahtiaikataulu. Tahtiaikataulu-näkymällä voidaan muun muassa jakaa jo kerroksiin jaettu aikataulu edelleen esimerkiksi lohkoihin tai asuntoihin. Tehtävien menekkejä ja kestoa yhtenäistämällä saadaan luotua tahdistettu aikataulu.

Voit lukea lisää Tahtiaikataulusta blogistamme täältä.

4. Jokaiselle tekijälle ja projektille sopivat seurantatavat

Tocoman Aikataulussa on mahdollista suorittaa toteuman seurantaa useilla eri tavoilla. Tarkoituksena on, että jokaiselle aikataululle ja aikataulun käyttäjälle löytyisi itselle sopiva tapa tehdä seurantaa. Seurattavia tietoja ovat useimmiten tehtävien kesto ja/tai määrien toteuma. 

Yksinkertaisin ja varmasti käytetyin seurannan muoto on janakaaviossa tehtävä toteuman vertaaminen ajankohtaan, jossa tehtävän pitäisi olla sillä hetkellä. Janakaaviossa tapahtuva toteuman seuranta ei vaadi tehtäviltä kuin toteutuneen keston tai määrän sekä toteutuneen aloitus- ja lopetuspäivän. 

Suunnitelmien seurannan lisäksi olemme luoneet näkymän tavoitteen seurantaa varten. Tavoitteen seurannalla tarkoitetaan alkuperäisen tai tavoitteellisen aikataulun toteuman seurantaa, joka voi kuitenkin olla eri asia  kuin muuttuvien suunnitelmien toteuman seuranta.

Perinteisen janakaaviossa tehtävän seurannan lisäksi on mahdollista seurata toteumaa matriiseilla, vinjeteillä tai toteumataulukoilla. Seurantamatriisi ja vinjetti ovat todella hyviä seurannan tapoja esimerkiksi määrien tai keston toteuman seurantaan tehtäväkohtaisesti sijainneittain. 

5. Resurssointi ja tieto kustannuksista lisäävät mahdollisuuksia ja detaljitason tietoa

Resurssointi aikataulua tehdessä tuo heti alkuvaiheessa, tai jo valmiissa aikataulussa, lisätietoa käyttäjälle. Resurssien lisäksi tehtäville voidaan syöttää kustannuksia ja tuloja, joiden avulla saadaan myös tehtävien ja työmaan talouteen liittyvää tietoa.

Tehtäville voidaan luoda erilaisia resursseja. Resurssit voivat olla esim. urakoitsijoita, työryhmiä, ammattinimikkeitä, nimettyjä työntekijöitä tai vaikka kone/laite. Tocoman Kustannuslaskennasta tuotavaa tietoa ja RATU.net-liitännäistä käyttämällä aikatauluun saadaan jo valmiiksi resurssit, mutta niidenkin jalostaminen on mahdollista omaa tekemistä vastaavaksi. Resursoitaessa saadaan tehtävien seurantaan kestojen ja määrien toteuman lisäksi esimerkiksi tuntien seuranta.

Tehtäville tai resursseille kustannuksia/tuloja lisätessä saadaan tehtäville entistä enemmän tietoja, joista voi olla hyötyä etenkin seurantaa tehtäessä. Suoritetietojen kautta Tocoman Kustannuslaskennasta on mahdollista saada tehtäville suoritekustannukset, jotka kuvastavat tehtävien laskettua kustannusarviota. 

Katso ilmainen rakentamisen aikataulutuksen webinaari →

6. Monipuoliset toiminnallisuudet

Etenkin Tocoman Aikataulua enemmän käyttävät arvostavat ohjelman helppoa räätälöitävyyttä omaan tarpeeseen sopivaksi sekä sen monikäyttöisyyttä eri tyyppisiä aikatauluja tehtäessä. Tämän lisäksi Tocoman Aikataulu on tehty mahdollisimman yhteensopivaksi kaikkien ohjelmien kanssa, jolloin tietojen siirto ohjelmasta toiseen on mahdollisimman helppoa.

Kaikki näkymät ovat käyttäjien muokattavissa niiden sisältämiä tietoja ja aika-alueita myöten. Näkymien lisäksi ohjelman toimintoja ja ominaisuuksia on mahdollista nyt muokata uuden käyttäjätaso-ominaisuuden avulla.

Avoimuudella muihin ohjelmiin, esimerkiksi aikataulu- ja taulukkolaskentaohjelmiin, Tocoman Aikataulu mahdollistaa kaikkien eri aikataulujen luonnin mahdollisimman sujuvasti. Ohjelmasta on mahdollista viedä tai tuoda lähes mitä tietoa vain riippuen siitä, mitä tietoa lähettävä tai vastaanottava ohjelma sisältää. 

Tocoman Aikataululla on mahdollista luoda aikatauluja kaikkiin projektin eri vaiheisiin. Mahdollisuuksia rakentamisen eri vaiheiden aikataulujen luontiin on 

  • suunnitteluaikataulut, 
  • hankinta-aikataulut 
  •  rakentamisen eri aikataulut yleisaikatauluista työvaiheaikatauluihin. 

Yleisimpien rakentamisen aikataulujen lisäksi Tocoman Aikataululla voi luoda talouden seurantaan tai muiden projektien hallintaa varten, tai miksi ei vaikka vapaa-ajan tekemisiin, liittyviä projekteja. Kaikki eri projektit on mahdollista yhdistää moniprojekti-ominaisuudella, jolla voidaan hallita esimerkiksi projektipäällikön alaisuudessa olevia projekteja yhdessä näkymässä.

Tämä kaikki pähkinän kuoressa

Tocoman Aikataulu soveltuu siis moneen aikataulutukseen ja seurantaan. Syitä Tocoman Aikataulun suosioon on monia. Ohjelman toiminnallisuutta ja  käyttöystävällisyyttä kehitetään jatkuvasti. Nykyisten lisäksi Tocoman Aikatauluun kehitetään jatkuvasti uusia toimintoja, joilla lisätään ohjelman käyttömukavuutta ja aikataulutus mahdollisuuksia entisestään.

Seuraavissa blogeissa tulemme käsittelemään edellä mainittuja ominaisuuksia tarkemmin. Mikäli sinulle heräsi kysymyksiä tai ajatuksia, ole yhteydessä meihin ja vastaamme mielellämme kysymyksiisi ja viemme ehdotuksia suoraan suunnittelupöydälle seuraavaa Tocoman Aikataulu -versiota varten.

Voit lukea  lisää Tocoman Aikataulun ominaisuuksista ja hyödyistä sivuiltamme.

New call-to-action

Topics:Aikataulu

Kommentteja

Tocoman Blogi

Tältä sivulta löydät asiantuntijamme kirjoittamia blogeja rakennusalan ajankohtaisista aiheista, haasteista ja ratkaisuista. Tiedontäyteisiä lukuhetkiä!

Tilaa uutiskirjeemme!