Mikä on työmaapäiväkirja?

Henrik Hassinen, 19.1.2021 7:00:00

Rakennustyömaalla työnjohto- ja valvontatehtävissä toimineet mitä todennäköisimmin tuntevat työmaapäiväkirjan vähintään käsitteenä, elleivät ole sitä jopa itse täyttäneet. Mutta mikä tarkalleen on työmaapäiväkirja? Miksi sitä tulee täyttää ja mitä tietoja siihen tulee kirjata? Näihin kysymyksiin pyrin vastaamaan mahdollisimman kattavasti tässä blogitekstissä.

Mikä on työmaapäiväkirja ja miksi työmaapäiväkirjaa täytetään?

Työmaapäiväkirja on rakennusalan Yleisissä sopimusehdoissa 1998 (YSE98) §75:ssä mainittu työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan vastuulla oleva päiväkirjamainen dokumentti, johon merkitään päivittäin työmaan tapahtumat ja tiedot.

Työmaapäiväkirja on työmaalla tärkeä dokumentti, sillä yleisten sopimusehtojen mukaan kenen tahansa työmaalla toimivan urakoitsijan, asiantuntijan tai tavarantoimittajan huomautus työmaan toiminnasta tulee merkitä työmaapäiväkirjaan. Työmaapäiväkirjaan tehdyt, muita työmaan osapuolia koskevat merkinnät, tulee YSE:n mukaan saattaa asianomaisten tietoon. Tiedon saattamisesta eri osapuolille tulee tehdä merkintä työmaapäiväkirjaan.

Työmaapäiväkirja tulee toimittaa työmaan valvojalle nähtäväksi ja kuitattavaksi. Tämä tehdään yleensä päivittäin tai vähintään viikoittain. Työmaapäiväkirjaan tehdyt merkinnät ovat näin ollen turvaksi kaikille työmaan osapuolille mahdollisissa riitatilanteissa, kunhan merkinnät ja kuittaukset on tehty järjestelmällisesti.

Mitä työmaapäiväkirjaan tulee kirjata?

Työmaapäiväkirjan pohja, sekä päiväkirjaan kirjattavat asiat, voivat vaihdella. Päätoteuttajalla voi olla oma päiväkirjapohjansa, tai sitten hankkeella käytetään tilaajan määrittämää pohjaa. Yksinkertaisimmillaan työmaapäiväkirja on vastaavan mestarin pöytälaatikossa oleva ruutuvihko. Mikäli työmaapäiväkirjaa täytetään sähköisesti, voi pohja olla valmiina käytettävässä ohjelmistossa.

Kirjattaviin asioihin vaikuttaa muu työmaalla tehtävä dokumentointi. Asioita kirjaaminen useaan paikkaan ei ole tehokasta, vaan esimerkiksi huomiot urakoiden yhteensovittamiseen liittyen yleensä hoidetaan työmaapalavereissa, joissa kaikki urakoitsijat ovat paikalla. Turvallisuuspoikkeamat ja niiden korjaukset, joiden seuranta on lakisääteistä , hoidetaan usein TR- ja MVR-mittauksilla tai vastaavanlaisilla turvallisuuskierroksilla ja niihin kehitetyillä dokumentaatiomenetelmillä. Turvallisuusmittauksista tulemme kertomaan tarkemmin tulevissa kirjoituksissamme.

Yleiset sopimusehdot mainitsevat myös, että mikäli niin erikseen sovitaan, on työmaan muidenkin sopijapuolten pidettävä työmaapäiväkirjaa. Esimerkkinä tällaisesta erillisestä työmaapäiväkirjasta voisi toimia vaikkapa maanrakennusurakan tai elementtien tuoteosakaupan (suunnittelu, toimitus, asennus samalta toimittajalta) päiväkirjat. Mitä suurempi osuus aliurakalla on pääurakasta, sitä kannattavampaa on pitää urakasta erillistä päiväkirjaa.

Mitä työmaapäiväkirjaan kirjoitetaan?

Tähän kysymykseen on luultavasti yhtä monta vastausta, kuin on työmaapäiväkirjan ylläpitäjiäkin. Yleensä työmaapäiväkirjaan kirjataan vähintään:

 • Päivämäärä
 • Työmaan vahvuus
 • Säätiedot (keli, tuuli, lämpötila)
 • Alkaneet, käynnissä olevat ja päättyneet työvaiheet
 • Saapuneet lähetykset
 • Tehdyt katselmoinnit ja tarkastukset
 • Pienet ja kiireelliset muutokset ja niiden kuittaukset
 • Lisä- ja muutostöihin liittyvät tarjoukset ja hyväksynnät
 • Mahdolliset urakoihin ja aikatauluun liittyvät huomiot
 • Valvojan huomiot
 • Täyttäjän ja hyväksyjän allekirjoitukset

Kuten aiemmin mainitsin, osa näistä listatuista asioista saatetaan hoitaa jollain toisella dokumentaatiolla. Työmaan vahvuutta on helpointa seurata esimerkiksi kulunvalvontajärjestelmällä. Lisä- ja muutostöiden käsittelyyn saattaa projektilla olla esitettyä tarkempikin prosessi.

Sekä Tocoman Työmaa, että Admicomin Adminet -ohjelmistot tarjoavat päätoteuttajalle toiminnot työmaapäiväkirjan ylläpitoon. Tocoman Työmaa tarjoaa myös mahdollisuuden edellä mainittujen aliurakoiden päiväkirjojen tekemiseen. Molemmissa ohjelmissa on myös kattavat kulunvalvonnan ja laadunhallinnan toiminnallisuudet, joilla voidaan hoitaa henkilörekisterin ylläpidon lisäksi mm. TR-kierroksia ja virhe- ja puutelistojen ylläpitoa. Adminet tarjoaa myös kattavat toiminnot lisä- ja muutostöiden hallintaan aina laskutukseen asti.

Kaikki työmaan poikkeukset, huomiot, sekä työt kannattaa dokumentoida mahdollisimman tarkasti, vaikka työmaapäiväkirjaan, jos muuta paikkaa ei ole. Riittävällä dokumentaatiolla turvataan oma selusta riitatilanteissa, mutta myös mahdollistetaan virheistä oppiminen ja varmistetaan, että kaikki työvaiheet ja asiat tulee ainakin kerran tuotua esille. Ennakointi on lähes aina edullisempaa kuin reaktiivinen asioiden korjaaminen työmaalla.


Adminet-sovelluksen työmaapäiväkirja

Kuva 1. Adminet-sovelluksen työmaapäiväkirja.

Adminetin työmaapäiväkirjalla varmistat, että tarvittavat dokumentit liitteineen ovat kaikkien osapuolten saatavilla reaaliaikaisesti ja varmassa tallessa jatkoa varten. Työmaapäiväkirja on käytettävissä myös mobiiliversiossa, eli voit tehdä kirjaukset helposti suoraan työmaalta. 

Lue lisää Adminetin sähköisestä työmaapäiväkirjasta täältä

---

[1] RT-ohjekortti RT 16-10660 Yleiset Sopimusehdot 1998, §75 momentti 1-5.

[1] Valtioneuvuston asetus rakennustyön turvallisuudesta
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090205#Pidp446391792 15.1.2021

Topics:TyömaaRakentaminen

Kommentteja

Tocoman Blogi

Tältä sivulta löydät asiantuntijamme kirjoittamia blogeja rakennusalan ajankohtaisista aiheista, haasteista ja ratkaisuista. Tiedontäyteisiä lukuhetkiä!

Tilaa uutiskirjeemme!