Rakentamisen suunnittelua helpottava talotekniikan kustannuslaskenta

Tuomas Palolahti, 9.4.2020 7:30:00

Edellisessä blogissani (Kustannuslaskenta hankkeen tietolähteenä?) käsittelin tuotantoa tukevaa kustannuslaskentaa. Konsulttimme Timo Taiponen käsitteli omassa blogissaan aihetta laajemmin mallihankkeiden näkökulmasta.

Ajatus kustannuslaskennan käyttämisestä työn suunnittelussa ei ole jättänyt minua rauhaan ja pohdinkin tässä asiaa eteenpäin.

Erityisesti minua on mietityttänyt talotekniikan osuus työn suunnittelussa ja mitä lähtötietoja työmaalla on sen käsittelyyn. 

Pääurakoitsijan näkökulmasta LVIS-kustannuslaskenta ja aikataulutus voivat tarkoittaa ennakkokyselyiden tekemistä, mutta kustannuslaskelmassa saattaa olla urakoitsijalta saatu tarjous merkattuna yhtenä eränä ja aikataulussa pitkä viiva. 

Tocoman Kustannuslaskenta -ohjelman tuotepäällikkönä mietin tietysti asiaa kustannuslaskennan näkökulmasta. Miten kustannuslaskenta voi auttaa? Mielestäni erittäin hyvin, sillä se on juuri oikeaan aikaan tehty laskelma. Kustannuslaskelma tehdään ennen kuin pääurakkasopimus on allekirjoitettu eli laskelman tuottama tieto voidaan hyödyntää aikataulun ja työn suunnittelun tekemisessä. 

Mitä sitten voitaisiin tehdä toisin?

Yhden erän sijasta kustannuslaskelmaan voidaan laskea aikataulullisesti merkitsevät työvaiheet ja LVIS-työt määrien ja työmenekkien kanssa. 

Talotekniikan laskennassa

  • karkea hankkeen laajuuteen perustuva laskenta, joka kuitenkin pitää sisällään hinnan ja työmenekin
  • järjestelmittäin yksikköhinta neliö/kuutio/kpl -perusteisesti. Esimerkiksi huoneistoneliölle hinta lattialämmityksestä tai patterilämmityksestä sekä työtuntimäärä mikä tähän työhön kaikkine liittyvine töineen työmaalla menee 
  • kustannus on mukana, jotta hankesuunnitteluvaiheessa voidaan verrata suunnitteluratkaisuja ja kilpailutusvaiheessa LVI-urakoitsijan kokonaishintaa laskennalliseen hintaan. Maksuerätaulukon summia voidaan myös verrata kustannusarvion summiin.
  • aikatauluun saadaan työn kesto arvioidulla työryhmällä sijainneittain edellyttäen, että määrät on laskettu sijainneittain. Tämä on tietysti helppoa jos käytössä Tocoman BIM3-ohjelma ja tietomalli.
  • aikatauluun kokonaiskesto ja viikko-/tahtisuunnittelun pohjaksi kesto tiloittain/kerroksittain

Mitä tästä sitten on hyötyä? 

Aikataulussa on pitkän viivan sijasta järjestelmät, joita rakennukseen tullaan asentamaan kestoineen. Asennettavien järjestelmien listaus toimii työnjohdon muistilistana työn suunittelussa. Urakoitsijat ovat valmiita sitoutumaan realistiseen yleisaikatauluun.

Kuulostaako hyvältä?

Voimme tuottaa tarvittavan sisällön nopeaan LVIS-laskentaan, jos sille on tarvetta. Ota yhteyttä allekirjoittaneeseen, jos tämä herätti kiinnostuksesi.

Tuomas Palolahti
Tuotepäällikkö
tuomas.palolahti@tocoman.com

Tocoman Kustannuslaskennasta on kehitteillä selainpohjainen versio. Katso ilmainen webinaarin tallenne, jos haluat kuulla lisää!

Katso ilmainen webinaari tästä →

Topics:Kustannuslaskenta

Kommentteja