Tocoman siirtää nyt myös työmaan digiaikaan.

Henrik Hassinen, 22.1.2020 14:50:23

Tocoman on panostanut viime vuosina vahvasti tuotannon digitaalisen hallinnan kokonaisratkaisuun, jossa tuotannon tietovirrat integroidaan ja useat toiminnot automatisoidaan. Näin voimme tehostaa tuotannon suunnittelun ja hallinnan eri toimintoja.

Uusin tuotannon ohjelmisto on 2018 julkaistu Tocoman Työmaa, joka käsittää työmaiden viranomaisraportoinnin automaation sekä työmaan muita tärkeitä toimintoja, kuten perehdytys, kulku- ja tulityölupien hallinta, TR-mittaukset, laadunhallinta ja työmaapäiväkirja. Ohjelma toimii alustana työmaan urakoitsija- ja työntekijätietojen hallintaan ja valvontaan, tarjoten runsaasti läpinäkyvyyttä tilaajalle ja valvojille. 

Työmaa, hallittua kaaosta vai hallitsematonta järjestystä?

Toimiessani entisessä elämässäni ensin työmaalla työnjohdossa ja sen jälkeen hankintahommissa, tuskailin usein kokonaisuuden hallinnan ja hahmottamisen kanssa. Tuoreena rakennusinsinöörinä en välttämättä vielä tiennyt kaikista viranomais- ja laatuvaatimuksista, enkä myöskään hahmottanut kaikkien työnantajani sisäisten ohjelmistojen, prosessien tai intranetin kansioiden tarkoitusta. TR-mittauksen lomakkeen sai tulostettua yhdestä paikasta, tilaajavastuulain velvoitteet toisesta ja suunnitelmat kolmannesta. Aikataulu oli paperilla ja litteraluettelo työmaakopin seinällä. Laadunhallinnan tarkastusasiakirjat majailivat intranetissä ja suurin osa työmaan sidosryhmien yhteystiedoista projektipankissa vanhentuneita.

Tämä lienee monille tuttua, vaikka asiasta puhutaankin melko vähän. Osittain varmaan siksi, että usein häpeilemme, jos emme tiedä tai ymmärrä.

Kysymällä oppii ja kaiken oppii aikanaan, mutta kun opittavaa on alussa paljon, niin jotain täytyy priorisoida. Järkevät ja ytimekkäät yrityksen prosessikuvaukset, sekä mahdollisimman pieni määrä ohjelmistoja ja erilaisia projektipankkeja auttaa keskittymään oleelliseen.

Osittain tästäkin syystä olemme Tocomanilla pyrkineet tuomaan yhden ohjelmistotalon alle koko rakentamisprojektin hallinnan. Ohjelmistoillamme hoituu niin määrä- ja kustannuslaskenta, aikatauluttaminen, kustannusten seuranta kuin varsinaisen työmaan hallintakin. 

Jatkaen tuoteperheemme selkeää nimeämispolitiikkaa, onnistuu työmaanhallinta uudella Tocoman Työmaalla.

 

tocoman-tyomaa

Tocoman Työmaa-ohjelmisto automatisoi ja valvoo työmaan perusprosesseja 

Aliurakoitsijan (sopimuskumppanin) lisääminen käy nopeasti syöttämällä ohjelman aliurakoitsijalistaukseen sopimuskumppanin y-tunnuksen, jonka perusteella ohjelma hakee yrityksen uusimman Luotettava kumppani-raportin ja muut tarvittavat tiedot rekisteristämme, jossa on jo yli 35 000 yrityksen perustiedot. Ohjelma valvoo jatkuvasti yrityksen Luotettava kumppani -raporttia ja ilmoittaa heti, mikäli tiedoissa ilmenee puutteita. Jatkuvasta valvonnasta on suuri apu esimerkiksi varoittamaan mahdollisesta aliurakoitsijan suorituskyvyn puutteista. 

Ohjelma estää myös epämääräisiä ketjutuksia. Kun työntekijälle ei ole lisätty palkanmaksajayritystä, ei työntekijälle voi ilman erillistä vahvistusta antaa kulkulupaa. Työntekijöitä työmaalle kirjatessa ohjelma neuvoo, mitä dokumentteja henkilöltä vaaditaan.

Nopea työntekijöiden perehdytys, pätevyydet ja kulunvalvonta. 

Kun sopimusyhteyshenkilö on syöttänyt työmaalle tulevien tekijöidensä henkilötiedot työmaalle, pääurakoitsijalle jää vain varsinainen perehdytys ja allekirjoitusten pyytäminen perehdytykselle. Kulkulupien jakaminen sekä perehdyttäminen tapahtuvat ohjelmassa sähköisesti.

Mikäli sopimuskumppani ei ole lisännyt henkilöstöään työmaalle, on lisääminen ohjelmassa huomattavan nopeaa. Tarvitsemme henkilön veronumeron tai Valtti-kortin numeron, minkä perusteella henkilö tunnistetaan ohjelmassa. Loput henkilötiedot saa miltei aina valmiiksi selville numeron syötön jälkeen, sillä ohjelmassa on jo yli 130 000 rakennusalan työntekijän tiedot. Aiemmilla Tocoman Työmaa -asiakasyrityksen työmailla käyneet yritykset ja henkilöt voidaan lisätä työmaille pelkän nimen perusteella, nopeuttaen kulkulupien myöntämistä ja perehdytyksen suorittamista. 

Perehdytyksen yhteydessä henkilön pätevyydet, kuten työturvallisuuskortit, voidaan kirjata järjestelmään. Tämä pätevyysrekisteri on asiakkaiden yhteisessä käytössä, joten pätevyydet ovat jatkuvassa valvonnassa ja ajantasaisia. Mikäli henkilön jokin pätevyys tai kortti on menossa vanhaksi, tulee siitä ilmoitus.

Työmaalle lisätty henkilö voi leimata itsensä töihin käyttäen joko perinteistä kulunvalvonnan NFC-leimauslaitetta, tai pienemmällä työmaalla vaihtoehtoisesti älypuhelimella selaimen kautta. 

Kun henkilö, jolle ei ole tehty perehdytystä tai annettu kulkulupaa, leimaa itsensä työmaalle, tulee siitä ilmoitus ja kysymys ”lisätäänkö henkilö X ja yritys Y työmaalle?” Ilmoitukset eivät helposti jää huomaamatta, sillä ne ilmestyvät ohjelman etusivulla kaikkien ohjelmaa käyttävien (eli käytännössä vähintäänkin pääurakoitsijan työmaan toimihenkilöiden) nähtäville.

Sujuva viranomaisraportointi 

Tarvitsemme vain leimauksen kulunvalvontaan, niin kaikki aineisto on tietokannassa verottajalle kuukausittain tehtävää työntekijäilmoitusta varten. Ilmoitus lähtee viranomaisille täysin automaattisesti kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä. Mikäli jonkun henkilön tiedoissa on puutteita ja verottaja reklamoi niistä, riittää että tiedot korjataan Tocoman Työmaa -ohjelmistossa ja korjausilmoitus lähtee seuraavana yönä suoraan verottajalle. 

Urakkailmoitukset, eli aliurakoitsijoiden toteutunut laskutus taas edellyttää sen, että ohjelma saa automaattisesti asiakasyrityksen taloushallinnon järjestelmästä ostolaskujen toteumatiedon. Tocoman Työmaa -ohjelmistossa on kehittynyt REST-API-rajapinta, jonka avulla pystymme integroitumaan useisiin taloushallinnon järjestelmiin. Tarkempia analyyseja varten voidaan tämän rajapinnan kautta siirtää työmaalla syntynyttä tietoa myös yrityksen muihin järjestelmiin, esimerkiksi Business Intelligence (BI) -järjestelmiin. 

 Voit lukea lisää Työmaan raportoinnin rakentamisesta edellisestä blogipostauksestamme.

Systematisoi työmaan laadunhallinta ja TR-mittaukset

Viranomaisraportoinnin kautta työmaalle syntynyttä tietoa voi hyödyntää työmaan monissa muissa Tocoman Työmaa -ohjelmistoa tukevissa toiminnoissa kuten laadunhallinta ja TR-mittaukset. Yksittäiset turvallisuus- ja laatuhavainnot voidaan kohdistaa jo työmaalle lisätyille urakoitsijoille, jolloin asianomaisten yritysten nokkamiehet ja yhteyshenkilöt saavat sähköpostiinsa viestin havainnoista. Mikäli yhteyshenkilöille on annettu ohjelmaan käyttäjätunnukset, voivat he käydä ohjelmassa kuittaamassa korjaukset tehdyiksi. Kaikissa vaiheissa mukaan saa liitettyä valokuvat havainnoista. Tarvittaessa havainnot voi vielä merkata pohjakuviin, jolloin ne ovat paikannettavissa työmaalta helposti. 

Seuraavissa blogikirjoituksissa syvennyn Työmaa-ohjelman käyttöliittymään ja perehdyn ohjelmiston yksittäisiin työmaatoimintoihin.

Topics:Työmaa

Kommentteja