Tocoman Työmaa ottaa työmaatoteutuksen tiukemmin hallintaan

Aarni Heiskanen, 19.6.2018 14:26:00

Tocoman on kehittänyt määrätietoisesti rakentamisen integroitua kokonaisratkaisua, joka laajenee nyt entistä tiukempaan rakennustyömaiden hallintaan käsittäen kulunvalvonnan, alaurakoiden hallinnan ja raportoinnin, kaluston hallinnan sekä työmaan tarkastuspöytäkirjat. Tulemme liittämään työmaan viikkosuunnittelun ja logistiikan ratkaisut myöhemmin täydentämään entistä tiukempaa työmaan kokonaishallintaa.

Tocoman Työmaa. Tocoman-ratkaisun avulla tieto on nyt mahdollista jakaa työmaan kaikkien osapuolten kesken saumattomasti ja toteumatietoa on mahdollista hyödyntää työmaalla sekä koko yrityksen muissa toiminnoissa. Palvelu perustuu moderniin SaaS- ja mobiiliteknologiaan.

”Tocomanin tavoitteena on olla entistä laajemmin vuorovaikutteisena yhteistyöalustana rakennushankkeissa ja rakennusten koko elinkaaressa. Tocoman Työmaa merkittävä on virstanpylväs matkalla tähän tavoitteeseen”, toteaa toimitusjohtaja Lähdesmäki.

 

TYÖMAAN ARKEA HELPOTTAVAT TOIMINNOT

Tocoman Työmaa -ohjelmisto auttaa työmaata keskittymään olennaiseen tehostamalla merkittävästi työmaan arkirutiineja sekä automatisoimalla ja järkeistämällä niiden suorittamista. Suurin hyöty saadaan, kun eri osapuolien kaikki tiedot ovat samassa ympäristössä ja tiedon välitystä voidaan automatisoida läpi koko hankkeen, suunnittelusta työmaan valmistumiseen.

Ohjelmisto auttaa valvomaan yritysten tilaajavastuuta ja työmaarekisterin vaatimia tietoja. Työmaan pakollisten viranomaisraporttien ja -ilmoitusten tekemisen se hoitaa haluttaessa automaattisesti.

TR- tai MVR-mittaustoiminnon avulla viikoittaiset TR-Mittaukset on helppo ja nopea tehdä. Työturvallisuushavaintojen ja niihin liittyvien valokuvien kirjaus ja tapahtuu suoran puhelimella tai tabletilla. Tulosten raportointi ja tilastointi eivät vaadi manuaalisia välivaiheita.

Ohjelmistoon sisältyy sähköinen työmaapäiväkirja töiden ja tapahtumien kirjaamiseen. Valvojat ja urakoitsijat kuittaavat kirjaukset päiväkirjaan omilta laitteiltaan.

Kulunvalvonta ja siihen liitetty työajanseuranta ovat osa Tocoman Työmaa -sovellusta. Työajan seuranta on litteratasoista. Kirjatut työajat ja matkakorvaukset siirtyvät suoraan palkanlaskentaan ja laskutukseen.

Ohjelmisto tarjoaa myös toiminnot työntekijöiden perehdytykseen ja pätevyyksien hallintaan.

Sekä jatkossa paljon muuta.

TYÖMAAN HALLINTAOHJELMISTO ON KIINTEÄ OSA LAAJEMPAA TOCOMAN-RATKAISUA TUODEN HYÖTYJÄ TYÖMAALLE JA TOIMISTOLLE

Tocoman Työmaa integroituu saumattomaksi osaksi markkinoiden laajinta kokonaisratkaisua, Tocoman-ratkaisu, ollen näin nopeampi, helpompi ja virheettömämpi. Tocoman Työmaa hyödyntää Tocoman-ratkaisussa olevia hanketietoja. Esimerkiksi tavoitearvioon määritellyt, työmaakohtaiset litterat ovat käytettävissä työajan kirjauksiin. Tämä nopeuttaa työmaiden perustamista ja varmistaa, että kirjaukset kohdistuvat oikein.

Verottajalle tehtäviä ilmoituksia varten tarvittava urakoiden toteutunut laskutus saadaan suoraan Tocomanin Kustannusraportointiin. Tämä vähentää virhemahdollisuuksia ja varmistaa verottajalle ilmoitetun toteutumatiedon yhdenmukaisuuden työmaan kustannusraportoinnin kanssa.

 

EDELLÄKÄVIJÄT YHTEISTYÖSSÄ

Tocoman Työmaa on kahden edelläkävijäyhtiön, Tocoman Oy:n ja Takamäki Yhtiöiden, strategisen yhteistyön tulos.

Tocoman Oy on vuonna 1989 perustettu rakennusalan ohjelmistoyritys, jonka perusajatuksena on ollut digitalisoida suomalaista rakennusalaa. Tocomanin tavoitteena on tehdä rakentamisesta helpompaa kehittyneen tiedonhallinnan avulla. Tocoman alkoi hyödyntää ensimmäisenä Suomessa muun muassa tietomallinnusta määrä- ja kustannuslaskennassa jo vuonna 2000. Takamäki Yhtiöt on vuodesta 1991 toiminut IT-alan sovellusyritys ja Internetin kautta tarjottujen palvelujen tuottaja.

”Jo nyt asiakkaamme hallitsevat tuotteillamme vuosittain noin 9 miljardin euron arvosta rakennusprojekteja. Laajentuminen työmaan arkeen hyödyttää merkittävästi nykyisiä ja uusia asiakkaitamme ja avaa mahdollisuuksia palvella entistä laajempaa asiakaskuntaa”, ex-toimitusjohtaja Lähdesmäki toteaa.

LISÄTIETOJA

Henrik Hassinen
Tocoman Työmaan tuotepäällikkö
henrik.hassinen@tocoman.com

Topics:TyömaaRakentaminen

Kommentteja