Urakkalaskennan ketjutus ja avoimuus

Tuomas Palolahti, 3.9.2020 15:15:05

Urakkalaskenta on ammattitaitoa ja kokemusta vaativa työ. Rakennushankkeessa laskentaa tehdään monessa vaiheessa ja samaa osaurakkaa voidaan laskea lukuisia kertoja tilaajan, pääurakoitsijan ja varsinaisen työn toteuttajan toimesta. Mutta voisiko prosessi olla läpinäkyvämpää ja virtaviivaisempaa?

Tässä mietteitäni prosessin tämänhetkisestä toimivuudesta sekä mahdollisuuksista avoimempaan ja yksinkertaisempaan urakkatarjouksien ja kustannusarvioiden laskentaan.

Urakkalaskennan ketju: eri vaiheet, laskentatavat ja osapuolet

Osaurakan laskelma ei ole vain yksi laskelma yhdestä työstä vaan eri toimijoiden ja näkemysten mukaisesti moneen kertaan laskettu työ. 

Tilaaja pohtii asiaa kokonaisuuden kannalta ja käyttää aikaa yksittäisen urakan laskentaan vähän aikaa; kenties vain tunnuslukujen pohjalta arvataan hinta ja kuulostellaan markkinatilannetta ja tämän hetkistä hintatasoa kyseiseen työhön. 

Pääurakoitsija toimii osittain tilaajan tavoin ja koittaa arvata, mikä on tällä hetkellä hintataso markkinoilla. Keinoja arvioida, mikä tulee olemaan urakoitsijoiden eli työn toteuttajien antama hinta on monia. Voidaan laskea 

  • panostasoisesti työ- ja materiaalimenekeillä urakkaan kuuluvat työt/suoritteet ja arvioidaan urakoitsijan markkinatilanteen mukainen kate siihen päälle
  • etsitään edellisistä kohteista saadut vastaavan työn tarjoukset, joko yksikköhinnoilla tai urakoilla ja siitä arvioidaan laskettavan kohteen hinta
  • kokemusperäisesti merkataan suoritteille yksikköhinta panoslajeittain ja kootaan urakkaan kuuluvat suoritteet yhteen
  • pyydetään ennakkotarjous urakoitsijoilta, jolloin ei välttämättä tarvitse itse laskea ollenkaan (jos ei haluta laskea itse vertailuhintaa ennakkotarjouksen hintaan)

Urakoitsija, joka työn toteuttaa, laskee kohteen ja urakan vaativuuden mukaan hinnan aivan kuten pääurakoitsija, mutta jos aliurakoitsijoita ei käytetä niin ennakkohintaa ei voi keneltäkään kysyä. 

Kaikki ovat tässä ketjussa tyytyväisiä jos

  • tilaajan kustannusarviossa koko hankkeelle on varattu niin paljon arvoa kuin pääurakoitsija on laskenut kaikille osaurakoille ja sen päälle laskelmilleen muille kuluille, katteelle ja riskeille.
  • pääurakoitsija saa mieleisensä katteen, mutta voittaa tarjouskilpailun
  • urakoitsija on tyytyväinen pääurakoitsijan tavoin, jos saa työstään riittävän palkkion ja voittaa urakan itselleen

Salaista näissä laskelmissa on millä hinnalla materiaalit urakoitsija saa hankittua, millä hinnalla työn suorittaja on valmis työn tekemään ja paljonko yritys asettaa teknisen hinnan päälle omia kulujaan ja katetta. 

Laskelma vaatii tietysti rautaista ammattitaitoa, jotta jokainen työvaihe ja materiaali tunnistetaan suunnitelmista.

Haluatko kehittää yrityksesi kustannuslaskentaa. Katso webinaarimme taltiointi (ei lomaketäyttöä) tästä, ja opi kuinka taklata rakentamisen kustannuslaskennan yleisimmät haasteet!

Kuinka taklata kustannuslaskennan yleisimmät haasteet

Kustannusarvioita ja urakkatarjouksia lasketaan moneen kertaan 

Huono puoli tässä järjestelmässä on, että saman hankkeen kustannusarvioita ja urakkatarjouksia lasketaan tolkuton määrä.

Tilaaja kysyy usealta pääurakoitsijalta hintaa, jotka taas kysyvät useilta aliurakoitsijoilta hintaa ja samoja määriä ja kustannuksia etsitään yhä uudelleen ja uudelleen.

Allianssista kilpailu-urakkaan ja takaisin

Allianssissa läpinäkyvyyttä parannetaan ja pelataan avoimemmin kortein. Silti voi tuntua tuskalliselta urakoitsijan paljastaa allianssin aikana omia korttejaan. Seuraava urakka, jota tarjotaan, ei välttämättä olekaan allianssi vaan kilpailu-urakka samalle tilaajalle ja tilaaja tietää tarkalleen kustannusten muodostumisen.

Urakan laskenta on omanlaistaan peliä ja markkinatilanteen hallintaa. Kustannuslaskelman niin sanottu tekninen hinta ilman katetta voi olla täsmälleen sama tilaajalla ja urakoitsijoilla, mutta tarjouksen hintaan vaikuttaa tilauskanta. Jos resursseja ei ole, voi helposti tulla mieleen tarjota urakkaa ylihintaisena, jottei myydä "ei-oota"-tyylillä. Tilaajan tehtäväksi jää pohtia rakennusajankohdan markkinatilanne, mikä voi olla mahdotonta, jos rakentamiseen on suunnitteluvaiheesta vielä vuosia aikaa.

Voisiko hankkeen alussa tehty kustannusarvio yksinkertaistaa tarjouskilpailua? 

Perinteistä poiketen markkinatilanteen salliessa, kun ei tavoitella ylisuuria katteita, voitaisiin tilaajan puolesta etsiä riittävä ammattitaito tekemään hankkeen alussa realistinen kustannusarvio. Hanke pilkotaan sopiviin urakoihin ja tarjouspyynnössä esitetään mistä urakan kustannukset muodostuvat ja mikä on urakoitsijan kate kyseiseen urakkaan tilaajan näkemyksen mukaan. Urakoitsijat voivat tämän jälkeen tarkastaa laskelmat, ja jos hinta on sopiva, voivat tarjota palveluksiaan. Tilaaja valitsee tarjoajista laadultaan ja resursseiltaan sopivimman tekijän työlle. Kustannusten muodostuminen on näin avointa ja laatu ratkaisee tekijän.

Erikoisemmissa kohteissa tilaajan ammattitaito ei välttämättä riitä realistisen kustannusarvion tekemiseen tai voi olla järkevää käyttää urakoitsijoiden ammattitaitoa ehdottamaan sopivaa toteutustapaa. Tällöin lähestytään allianssimallia ainakin osaurakoissa, jos koko hanketta ei haluta toteuttaa allianssilla.   

Nähtäväksi jää kuinka avoimempi tapa toimia tulee yleistymään. Ainakin kustannuslaskenta ja sen vaatima aika jos ei vähene niin ainakin muuttuu etupainotteisemmaksi hankkeen aikataulussa

Mielenkiinnolla asiaa seuraamme ja teemme työkaluja erityyppisten kustannuslaskelmien tekemiseen.  

- Tuomas 
  tuomas.palolahti@tocoman.com

Etsitkö ohjelmaa rakentamisen määrä-ja kustannuslaskentaan?
Uusi selainpohjainen Tocoman Laskenta on nyt julkaistu. Lisätietoa löydät laskennan tuotesivuiltamme.

Tocoman Laskenta

 

Topics:RakentaminenKustannuslaskenta

Kommentteja

Tocoman Blogi

Tältä sivulta löydät asiantuntijamme kirjoittamia blogeja rakennusalan ajankohtaisista aiheista, haasteista ja ratkaisuista. Tiedontäyteisiä lukuhetkiä!

Tilaa uutiskirjeemme!